Woensdag 20 december 2017 treedt in de Sint-Joriskerk The Choir of Royal Holloway van de University of London op met een programma van Christmas Carols.
Vrienden van de Sint-Joriskerk die de donatie 2017 betaald hebben, ontvangen 2 gratis kaarten. Daarnaast zijn kaarten voor € 20 per stuk (incl. consumptie in de pauze en na afloop) te koop bij Muziekwinkel Van Hooren & Van Hees, Zuidsingel 7 en vóór het concert aan de kerk (open vanaf 19.15 uur).
Tot 18 jaar gratis toegang! Ook telefonisch (033-4610441 op di t/m do 9-12 uur) en per email: vrienden@verhuurjoriskerk.nl Maakt u dan meteen het bedrag over op rek.nr. NL27 INGB 0000 5727 07 t.n.v. Stichting Vrienden van de Sint-Joriskerk. Na ontvangst worden de kaarten toegezonden in de week vóór het concert.

dsc8477